Sanayi Tesisleri

Sanayi tesislerinde çalışan bireylerin rahatlıklarının ve üretkenliklerinin arttırılması için yeni ortamlar yaratılmalıdır.

Sanayi Tesisleri

Endüstriyel tesislerde hava kalitesi, nem ve ses oranı en önemli faktörlerdendir. Ürün kalitesine direkt etki edecek bu faktörlerin ortama uygun değerlerde tutulması üretimdeki kalitenin artmasına sebep olacaktır.

Endüstriyel iklimlendirme çözümleri kullanıldığı tesisin yerine ve amacına bağlı olarak enerji tüketimine yüksek oranlarda etki eder. Can Klima, petrokimya sanayi yanı sıra cam,seramik, otomotiv gibi sanayi kolları ve üretim hatları için sistemler üretmektedir.