Kalite-Çevre-İSG Politikası

Isıtma-Soğutma-Havalandırma Sistemleri üretimi, montajı ve servisinin tüm aşamalarında müşteri şartlarının tanımlanması ve karşılanması vasıtasıyla müşteri memnuniyetinin sağlanması temel esastır.

Kalite-Çevre-İSG Politikası

Bu esas doğrultusunda,

  • Firmamızın üretim kalitesi çerçevesinde oluşmuş olan müşteri profilini koruyabilmek için gereken tüm ön çalışmaları yapmak ve müşteri görüşlerini alarak bunu teyit etmek,

  • Sürekli iyileştirme ilkesinden taviz vermemek,

  • Sistemin bireylere bağlı kalmasını önlemek, bilgi paylaşımını ve kararların ortak irade ile alınmasını sağlayabilmek için, tüm çalışanların görüşlerine başvurmak,

  • Ticari ve fikri bağımız olan kişi ve kurumlar ile aramızdaki güven ilişkisini bir kazanç olarak görmek ve buna yatırım yapmak,

  • Tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize, faaliyetimiz kapsamında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı gereken eğitimi vermek,

  • Faaliyetlerimiz kapsamındaki proseslerin olası tehlikeli durumlara karşı risk değerlendirmelerini yapmak ve önleyici olacak hiçbir aktiviteden kaçınmamak,

  • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,

  • Faaliyetlerimiz kapsamında ilgili mevzuat ve şartlara uymak,

  • Kalite, İSG ve Çevre Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirmek,

Tüm faaliyetlerimizde, çevre ve insan haklarına saygıdan ödün vermemek ve toplumsal hoşnutluğu, tüm kazançların üstünde bir değer olarak görmek, en kalıcı amaçlarımız olacaktır.

 

GENEL MÜDÜR 
Olgun SÖNMEZ