Vizyonumuz

Yıllardır aynı işi yapmanın ötesinde, uygulamayı yaparken ne için yaptığımızı daime göz önünde tutmamız, işimize olan saygı ve sevgimiz kalitemizi etkileyen faktörlerdendir.

Bizler projeleri çalışmak üzere önümüze aldığımızda olası bir iş, teklif verilecek bir çalışma olarak görmeyiz. Elimizde ki dokümanları, bizlerin çalışması için emek veren birilerin olduğunu, mesleğimizi icra etme şansı tanıyan yatırımcıların girişimci yapısını ve her şey bitirildiğinde yaşama katma değer sağlayacak bir yapının ortaya çıkacağının bilinci ile inceleriz.

Bu hislerimizden dolayı yaptığımız her aşamadan, işten zevk aldık ve işimizi hiçbir zaman rutin olarak görmedik. Ar-Ge' ye verilen önem ve araştırma sonucu sistemin en son teknolojiye sahip olması, kalite göstergesinde önemli bir etkendir. Bizim hedefimiz ise yalnızca en son teknolojiyi değil, yarının teknolojisini bugün ortaya koyarak enerji verimliliğini sağlayan, çevreye duyarlı sistemleri yaratmaktır.

Bu sebeple, Can Klima Teknik mühendisleri ve teknisyenleri olarak çalışmalarımızda proje firmalarının söz konusu olan yatırım için uygun gördüğü sistemi hayata geçirmek bizler için mesleki memnuniyettir. Çünkü biz, müşterilerimizin sorunlarını en iyi şekilde çözmeyi hedefleyen bir ekibiz ve kuruluşumuzun temelinde yatan bu ilkede ilerlemekteyiz. Firmamız, yatırım gereksinimlerini sağlayacak tedarikçileriyle yoğun diyalog içine girer. Yapılan ortak çalışmalar ile projeye değer kazandıracak olan işçilik ve malzeme performansları, tedarik süreleri ve imalat programları koordine edilir. Bu vesileyle işbirliği yapılan kuruluşların projeye değer kazandırma olasılığı yaratılır ve bunun sonucunda gerçekleştirilecek olan yatırımı benimsemeleri sağlanır.

Yaratılan birliktelik ile bizim için malzemenin kaliteli olması kadar kısa sürede teslimatın da önemli olduğu vurgulanır. Bütün bu çalışmaların sonucunda proje için yaratılan değer en üst düzeye çıkartılmış olur.

Gerek saha ekibimiz, gerekse bu ekibe destek veren birimlerimiz daima müşterinin sorunlarını çözme felsefesiyle çalışırlar ve bu ilkeyi ön planda tutarlar. Çünkü Can Klima Teknik kalitesinin en önemli göstergesinin müşteri memnuniyeti olduğunu bilirler.

Bizim kalite politikamız, kullandığımız malzeme, tecrübe, diğer unsurlar kadar, sektörün, yatırımın ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmekten geçmektedir. Bu beklentilere cevap verecek en uygun ürün ve hizmet kalitesini oluşturacak ve sürekliliğini sağlayacak kalite sistemini ve politikalarını saptamaktır. Bu görevi esas alarak sorumluluklarımız:

  • Kalite sisteminin gereği olan faaliyetlerin planlı ve sistemli olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dinlemek, anlamak ve tanımlamak.
  • Müşterilerin belirttiği veya ihtiyaç duyduğu standartlarda hizmet ve ürün kalitesini sağlamak ve bunu sürekli kılmak.
  • Geçerli standart ve şartnamelere uyum sağlanmasını başarmak.
  • Kalite sistemini, etkinlik ve yeterlilik açısından sürekli denetlemek ve gelişmeye yönelik önlemlerin alınmasını sağlamak.

KALİTE POLİTİKAMIZ SÜREKLİ KENDİMİZİ YENİLEMEK VE MÜŞTERİ İSTEKLERİNİ KUSURSUZ VE ZAMANINDA YERİNE GETİRMEKTİR.