Sertifikalar

Sertifika, ürünün güvenli ve yasal olduğunu ifade eder. Ürünlerde vaat edilen tüm özelliklerin bağımsız bir kuruluş tarafından güvence altına alınmış olduğunun belgesidir. Sertifikalı ürünler, gümrüklerden kolay geçiş imkanı ile müşteriye teslim süreleri anlamında da avantaj sağlar.

Sertifikalar

CE İşareti

Can Klima Teknik klima santrallerinde 2007 den itibaren CE işaretini kullanmaktadır. CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatına uygunluğunu gösterir. Ayrıca ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2014 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber bir bakıma ürünün pasaportu niteliğinde olan ve amacına uygun kullanıldığında insana, çevreye ve aynı ortamdaki diğer ürünlere zarar vermeyeceğini ifade eden bir işarettir. Birliğin sınırları içerisindeki ürün gruplarında geçerlidir. Ürünler, geçerli AB kurallarını içeren temel gereksinimler dikkate alınarak üretilmektedir.

EUROVENT Sertifikası

Eurovent Sertifikası, Avrupa Birliği ve uluslararası standartlarına göre iklimlendirme ve soğutma ürün gruplarının performans gruplandırmasını belgeler. Can Klima Teknik, 2014 yılında Almanya TÜV laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda Eurovent sertifikasını almıştır. Test sonuçlarına göre Eurovent Certified Performance logolu Can Klima Teknik üretimi klima santrallerinin EN1886’ya göre öngörülen performans değerlerini başarıyla sağladığı tespit edilmiştir.Geçerlilik süresii devam etmekte olan sertifikamıza Eurovent web sayfasından ulaşılabilir.

TSEK Sertifikası

Can Klima Teknik, ürünlerinde gerekli standartları sağladığı için Türk Standartları Enstitüsü tarafından ödüllendirilmiştir. TSEK Markası, üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerleri’ne uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen monogramlardır. TSE EN81, TSEK ve elektrik özelliklerini gösteren etiketi üzerinde kullanır.

ISO 9001:2015 Sertifikası

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından geliştirilerek yürürlüğe konulan, işletmelerin yönetim sistemlerine belirli şartlar getirerek yönetim, üretim veya hizmet çalışmalarında verimliliği ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi, müşteri şartlarının karşılanmasını ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen uluslararası alanda kabul görmüş yönetim standardıdır.

ISO 14001:2015 Sertifikası

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. Can Klima Teknik ürünlerinin ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlar.

OHSAS 18001:2007 Sertifikası

OHSAS 18001, BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır. OHSAS 18001 Standardı, iş yerinde oluşabilecek tüm risk potansiyellerini, iş kazası, yangın, meslek hastalıkları gibi tüm iş risklerini önceden tahmin ve detaylı incelemelerle tespit ederek, her olası risk ve kaza durumunda yapılması gerekenleri öncelikle hiç olmaması yönüyle ele almanızı, planlamanızı, engellemenizi, hazır olmanızı sağlamanıza yardımcı olur. OHSAS 18001'e sahip olabilmek için işçi sağlığı ve işyeri güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve yasalara uyumun sağlanması şartı yerine getirilmelidir.